Skreddersydde lønnstjenester for din bedrift

For å la deg konsentrere deg om kjerneprosessene i din bedrift, tilbyr vi vår ekspertise innen lønns- og personaladministrasjon. Uansett om dine behov vedrørende lønn og personal er

enkle eller mer komplekse, kan du trygt overlate ansvaret til oss. Vi bruker vår oppdaterte kunnskap til å hjelpe deg med dine spesifikke krav.

HR-håndtering

Administrering av lønn og håndtering av personalsaker utgjør en vesentlig del av personalbehandlingen. Å sikre nøyaktig lønnsutbetaling til rett tid er av avgjørende betydning for å ta vare på dine ansatte. Dette er ikke noe du bør delegere til hvem som helst. Det er av stor viktighet at den som tar seg av lønnsforvaltningen i din bedrift besitter grundig kunnskap innenfor lønnsområdet og holder seg oppdatert med gjeldende lover og regler.

PRE Solutions har lang erfaring og en inngående kjennskap til lønnsforhold og personaleadministrasjon. Velger du oss som din samarbeidspartner innen lønnsadministrasjon, kan du spare både tid og penger.

«Rett lønn til rett tid», er en god målsetning for alle virksomheter.

Outsourcing av lønnstjenester – tilpasset din bedrifts behov

Ved å samarbeide med en ekstern partner for lønnstjenester, kan du være trygg på at lønninger blir korrekt behandlet og utbetalt i tide. Vi benytter oss av pålitelige og effektive systemer som sikrer optimal utførelse av alle lønnsprosesser. Vår tilnærming er fleksibel, og vi tilpasser tjenesten etter dine spesifikke behov som kunde. Når du benytter våre lønnsadministrasjonstjenester, kan du være sikker på at dine ansatte vil være fornøyde med lønnsprosessene.

Dette gir deg som kunde mer tid til å fokusere på din kjernevirksomhet, ettersom opprettelse, utbetaling og rapportering av lønn blir automatisert for deg. I tillegg kan du være trygg på at alle nødvendige innrapporteringer knyttet til pensjon og sykepenger blir håndtert korrekt. Det er ofte komplekse oppgaver som ikke alltid er intuitivt strukturert, og mange arbeidsgivere kan oppleve forvirring rundt hva som skal rapporteres. Å ha en spesialist til å håndtere dette kan derfor spare deg for mye unødigvendig bekymring!

Noe av hva vi kan gi råd og bistå med

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere