Trygg økonomistyring med PRE som deres sparringspartner

God økonomistyring er en viktig del av bedriftsledelse. Vi kan ta rollen som økonomisjef i din bedrift, enten ved å utøve denne rolle i en avtalt stillingsprosent, eller ved å utføre funksjonen “as a service”.

Vi har lang erfaring med økonomistyring og rapportering i små og mellomstore virksomheter, og kan være din naturlige sparringspartner og rådgiver i alle økonomiske spørsmål.

Som din økonomisjef vil vi bistå med å sikre god økonomisk og finansiell oversikt, samt utarbeide beslutningsgrunnlag og forecast i spørsmål som gjelder lønnsomhet, vekst, likviditetsstyring, finansiering, investering mv.

Vi har videre lang erfaring med arbeid innen controlling, og kan støtte din virksomhet med aktiv lønnsomhetsovervåking, samt delta i utvikling og verdiskapning i din bedrift.

Hvorfor du bør bruke PRE som deres økonomisjef

Finansiell Styring

En erfaren økonomisjef bringer kompetanse i effektiv finansiell styring. Dette inkluderer budsjettering, regnskapsføring og rapportering for å sikre sunn økonomisk helse.

Beslutningsstøtte

En økonomisjef bidrar til å utarbeide beslutningsgrunnlag basert på grundig økonomisk analyse. Dette styrker beslutningene rundt lønnsomhet, vekst, investeringer og andre økonomiske aspekter.

Forecasting og Planlegging

Økonomisjefen kan hjelpe med å utvikle prognoser og planlegge for virksomhetens fremtidige økonomiske behov. Dette er avgjørende for strategisk vekst og bærekraft.

Likviditetsstyring

Å håndtere likviditeten effektivt er viktig for enhver bedrift. En økonomisjef kan utvikle strategier for optimal likviditetsstyring og håndtering av økonomiske ressurser.

Finansiering og Investering

Med erfaring innen finansiering kan en økonomisjef bidra til å identifisere muligheter for finansiering og investering som støtter virksomhetens vekstplaner.

Kostnadsbesparelser

En erfaren økonomisjef kan identifisere områder for kostnadsbesparelser og effektivisering, bidra til bedre ressursallokering og optimalisering av drift.

Effektiv Controlling

En økonomisjef kan implementere effektiv controlling, overvåke lønnsomhet og bidra til å optimalisere virksomhetens operasjonelle resultater.

Strategisk Verdiskapning

Gjennom aktiv deltakelse i strategisk planlegging og utvikling, kan en vi være en verdifull bidragsyter til å skape merverdi for virksomheten.

Compliance og Regnskap

Økonomisjefen sikrer at virksomheten overholder regnskapsstandarder og finansielle forskrifter, og hjelper til med å minimere risikoen for feil og sanksjoner.

Skreddersydd Rådgivning

En dedikert økonomisjef gir skreddersydd rådgivning basert på bedriftens spesifikke behov og utfordringer, noe som gir en konkret og tilpasset tilnærming til økonomistyring.

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere