Hva er et ERP-system?

ERP står for “Enterprise Resource Planning” som på norsk betyr ressursplanleggingssystem, eller virksomhetsstyring. Nytten med et ERP-system er å håndtere virksomhetens informasjon, administrasjon og styring.

ERP-systemer er programvare som støtter opp om bedriftens virksomheter. Dette kan for eksempel være salg og kundekontakt, regnskap, lager og logistikk.

Ulike systemløsninger du får hos oss

Hvorfor er valg av riktige ERP-systemer viktig?

Viktigheten av å velge riktig systemløsninger for din bedrift er stor. ERP-system er et sentralt verktøy i driften av virksomheten. Valg av feil løsning kan bli kostbart.

De ulike systemløsninger som er i markedet har både sine styrker og svakheter, og det er derfor viktig å foreta

en grundig behovsanalyse før man velger hvilke systemer man skal benytte. Riktige ERP-systemer bidrar til forbedrede prosesser i din bedrift, og kan ha flere positive virkninger ved å bidra til eksempelvis økt kontroll, økt lønnsomhet og økt salg.

Hvordan PRE kan hjelpe deg med å velge riktig systemløsninger

Vi har god oversikt og innsikt i de fleste systemer som finnes i markedet for små og mellomstore bedrifter, og har også lang erfaring med å bistå bedrifter med behovsanalyser, kartlegging og implementering av ERP-systemer. PRE hjelper med å finne de rette løsningene, samt ta disse i bruk og utnytte systemer med mest mulig optimal effekt.

Prosessen starter med en behovsanalyse i din bedrift. Vi setter oss inn i operasjonelle prosesser og rutiner for å kartlegge hvilke krav en ERP-løsning bør tilfredsstille. Dette er et viktig steg for kunne å identifisere aktuelle ERP-løsninger.

Basert på behovsanalysen, kommer vi opp med løsningsforslag. Vi går gjennom og tilpasser løsningen sammen.

PRE tar prosjektleder ansvar, for å sørge for at alle aspekter av løsningen settes opp etter behov. Vi tar ansvar for implementering og levering av løsningen, også ved bruk av eventuelle tredjepartsleverandører i implementeringsprosessen. Som proaktiv prosjektleder tilpasser vi også løsningen underveis i implementeringen dersom det oppstår behov for det, slik at den endelige løsningen blir optimal.

PRE metodikk

  • Behovsanalyse
  • Utarbeide kravspesifikasjon
  • Løsningsforslag
  • Valg av rett løsning
  • Implementering
  • Support og oppføling, tilpasninger
  • Integrasjon av tredjepartsløsninger

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere