Forretningsstøtte handler om å sikre god koordinering og gjennomføring av oppgaver og beslutninger i virksomheten, og vi kan bistå med å videreutvikle og effektivisere selskapets interne rutiner og arbeidsprosesser knyttet til administrasjon og økonomi. Som et ledd i dette arbeidet kan vi være med å sikre at din virksomhet har optimale og tidsriktige systemer som legger til rette for riktig og effektiv ressursbruk i virksomheten.

Ethvert aksjeselskap plikter å ha et styre som utgjør virksomhetens øverste administrative organ. Det å bevisst og aktivt forhold til styrearbeid er en viktig del av det å drive virksomhet.

Dette gjelder både i forhold til at det er forbundet med mange plikter og stort ansvar å inneha et styreverv, men også at et aktivt styre med riktig kompetanse skal spille en viktig rolle for å støtte virksomheten med blant annet strategisk utvikling.

Vi kan bistå din virksomhet med å innarbeide gode rutiner for forberedelse og gjennomføring av formelle styremøter og generalforsamlinger, samt å utarbeide nødvendig dokumentasjon fra slike møter. Dette er et viktig arbeid i alle aksjeselskaper, også for å redusere risikoen for å bli stilt personlig til ansvar.

Vi vil gjerne høre fra deg
Vi vil gjerne
høre fra deg

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Ta kontakt i dag

Systempartnere