Regnskap

Har du optimale «record to report»-prosesser?

Som autorisert regnskapsførerselskap tilbyr vi regnskaps- og lønnstjenester, årsoppgjør og rådgiving til våre kunder. 

Vi har lang erfaring med regnskapsproduksjon og lønnsproduksjon, og jobber kontinuerlig med å utvikle og effektivisere arbeidsprosesser…

Les mer om regnskap

Lønnstjenester

For å la deg konsentrere deg om kjerneprosessene i din bedrift, tilbyr vi vår ekspertise innen lønns- og personaladministrasjon.

Uansett om dine behov vedrørende lønn og personal er enkle eller mer komplekse, kan du trygt overlate ansvaret til oss…

Les mer om lønn

Rådgivning

Vi har lang erfaring med å bistå bedriftseiere med rådgivning i alle faser av det å drive virksomhet.

Vi kan tilby rådgivningstjenester som spenner fra både valg av organisasjonsform, bistand til…

Les mer om rådgivning

Forretningsstøtte

Forretningsstøtte handler om å sikre god koordinering og gjennomføring av oppgaver og beslutninger i virksomheten, og vi kan bistå

med å videreutvikle og effektivisere selskapets interne rutiner og arbeidsprosesser knyttet til administrasjon og økonomi.

Les mer om forretningsstøtte

Økonomisjef

Vi kan ta rollen som økonomisjef i din bedrift. Vi har lang erfaring med økonomistyring og rapportering i små og mellomstore virksomheter,

og kan være din naturlige sparringspartner og rådgiver i alle økonomiske spørsmål.

Les mer om tjenesten

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere