Har du optimale «record to report»-prosesser?

Som et godkjent regnskapsselskap hjelper vi med alt innen lønnstjenester, regnskap, årsoppgjør og rådgiving til våre kunder. Vi har lang erfaring innen bransjen, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle og effektivisere arbeidsprosesser for å utnytte tilgjengelige digitale løsninger på en best mulig måte.

Verdien i et godt regnskap ligger i å hente ut god styringsinformasjon. PRE bistår med individuell utarbeidelse av rapporter ved bruk av moderne rapporteringsverktøy.

Regnskapstjenester fra A-Å

Regnskapsføring

For mange bedrifter og organisasjoner kan det være en tidskrevende oppgave å holde kontroll på alt av regnskap selv. Videre må man være oppmerksom på de stadig skiftende lover og forskrifter som krever oppdatering hvert år. Outsourcer du hele eller deler av regnskapsføringen til oss, kan dere være trygge på at regnskapet deres vil bli profesjonelt håndtert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Rapportering av MVA

En omsetningsoppgave, også kjent som mva-melding, er en dokumentasjon som oppsummerer det utestående beløpet av merverdiavgift (mva) som skal betales til staten, eller eventuelt refunderes til avgiftspliktige enheter. Denne rapporten kan også refereres til som en momsoppgave.
Ved å la oss hjelpe med MVA rapporteringen kan dere være trygge på at det blir håndtert i riktig.

Årsavslutning

Det årlige årsoppgjøret er et høydepunkt i et regnskapsår. I årsoppgjøret gjøres det endelige arbeidet med vurderinger av transaksjoner og verdivurderinger som skal gjenspeiles i årsregnskapet. Dette er et viktig arbeid for å kunne avslutte et regnskap som skal gjenspeile et korrekt bilde av virksomheten. Dette for å danne et grunnlag for avgjørende og strategiske beslutninger hos ledelse og eiere. Vi har lang erfaring i å gjennomføre årsoppgjørsprosesser på en effektiv og grundig måte, og sørger også for at de viktige vurderingspunktene blir gjennomgått og utført.

Utarbeidelse av skattemelding

Trenger du hjelp med utarbeidelse av skattemelding? Å fullføre skattemeldingen, også kjent som selvangivelsen, kan være en utfordrende oppgave, spesielt for bedrifter og næringsdrivende. Derfor kan det ofte være en klok investering å søke hjelp fra en erfaren regnskapsfører eller revisor som kan veilede deg gjennom skattemeldingsprosessen.

Utarbeidelse av årsregnskap

Årsregnskapet gir en samlet oversikt over selskapets inntekter og utgifter på et overordnet nivå og er en integrert del av årsoppgjøret, ofte sammen med en årsberetning. I samsvar med reglene i Regnskapsloven må alle selskaper som er underlagt regnskapsplikt sende inn sitt årsregnskap med tilhørende notater og årsberetning til Brønnøysundregistrene. Dette årsregnskapet er offentlig tilgjengelig for allmennheten.

Automatiske rapporter

Rapportering og kontinuerlig analyse av din bedrifts status utgjør en av våre mest essensielle tjenester. Vi utarbeider automatiske rapporter skreddersydd til din bedrift. Dette gir deg kontinuerlig tilgang til nøkkeltall og rapporter, som igjen bidrar til bedre styringsgrunnlag for din bedrift.

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere