PRE Solutions AS er et ungt selskap etablert i 2022 med 5 fast ansatte. Vi er lokalisert i moderne lokaler på Forus utenfor Stavanger. Selskapet er etablert av gründere med mange års erfaring fra regnskapsbransjen og ledende økonomistillinger.

Vi har spesialkompetanse på implementering og tilpasning av ERP-løsninger. Selskapet tilbyr tjenester som knytter sammen regnskaps- og fagsystemer – som nettbutikk, kasseløsninger og andre produksjons- og kvalitetssystemer.

Selskapet har også fokus på egenutvikling av effektive styringssystemer.

PRE Solutions AS er autorisert som regnskapsførerselskap og tilbyr regnskaps– og lønnstjenester, rådgivning og årsoppgjør. Selskapet fokuserer på tidsriktige verktøy og optimalisering av arbeidsprosesser i alle ledd. Vi ønsker å være en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder i utvikling av gode rapporteringsverktøy, og å kunne gi solid støtte til våre kunder i beslutningsprosesser.

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere