SYSTEMLØSNINGER


Har du rett infrastruktur for god økonomistyring?

PRE Solutions AS har spesialisert seg på å hjelpe kundene våre med å effektivisere sin bruk av ERP-systemer. Vi bistår med kartlegging av behov, og valg av korrekt ERP-system.

Videre bistår vi med implementering og tilpasning av relevante systemer, blant annet integrasjoner med tredjepartsløsninger som nettbutikk, kasseløsninger, produksjonssystemer, kvalitetssystemer og andre fagsystemer. Vi jobber kontinuerlig med å oppnå optimal samhandling og flytprosesser mellom systemer.