Hva er et ERP-system?

ERP står for “Enterprise Resource Planning” som på norsk betyr ressursplanleggingssystem, eller virksomhetsstyring. Nytten med et ERP-system er å håndtere virksomhetens informasjon, administrasjon og styring.

ERP-systemer er programvare som støtter opp om bedriftens virksomheter. Dette kan for eksempel være salg og kundekontakt, regnskap, lager og logistikk.

Hvorfor er valg av riktige ERP-systemer viktig?

Viktigheten av å velge riktige systemer for din bedrift er stor. ERP-system er et sentralt verktøy i driften av virksomheten. Valg av feil løsning kan bli kostbart.

De ulike systemer som er i markedet har både sine styrker og svakheter, og det er derfor viktig å foreta

en grundig behovsanalyse før man velger hvilke systemer man skal benytte. Riktige ERP-systemer bidrar til forbedrede prosesser i din bedrift, og kan ha flere positive virkninger ved å bidra til eksempelvis økt kontroll, økt lønnsomhet og økt salg.

Hva kan PRE hjelpe deg med?

Vi har god oversikt og innsikt i de fleste systemer som finnes i markedet for små og mellomstore bedrifter, og har også lang erfaring med å bistå bedrifter med behovsanalyser, kartlegging og implementering av ERP-systemer. PRE hjelper med å finne de rette løsningene, samt ta disse i bruk og utnytte systemer med mest mulig optimal effekt.

Prosessen starter med en behovsanalyse i din bedrift. Vi setter oss inn i operasjonelle prosesser og rutiner for å kartlegge hvilke krav en ERP-løsning bør tilfredsstille. Dette er et viktig steg for kunne å identifisere aktuelle ERP-løsninger.

Basert på behovsanalysen, kommer vi opp med løsningsforslag. Vi går gjennom og tilpasser løsningen sammen.

PRE tar prosjektleder ansvar, for å sørge for at alle aspekter av løsningen settes opp etter behov. Vi tar ansvar for implementering og levering av løsningen, også ved bruk av eventuelle tredjepartsleverandører i implementeringsprosessen. Som proaktiv prosjektleder tilpasser vi også løsningen underveis i implementeringen dersom det oppstår behov for det, slik at den endelige løsningen blir optimal.

PRE metodikk

  • Behovsanalyse
  • Utarbeide kravspesifikasjon
  • Løsningsforslag
  • Valg av rett løsning
  • Implementering
  • Support og oppføling, tilpasninger
  • Integrasjon av tredjepartsløsninger
Vi vil gjerne høre fra deg
Vi vil gjerne
høre fra deg

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Ta kontakt i dag

Systempartnere