Hvordan starter man opp et selskap?

Framgangsmåten for å etablere et selskap virker på overflaten ganske grei, og det er enkelt å finne veiledning om hvordan man grunnlegger et aksjeselskap. Likevel opplever mange at valgene de tar under etableringsprosessen kan bli dyre eller hindre vekst på et senere tidspunkt. Allerede ved tildeling av et organisasjonsnummer blir man underlagt visse krav og forpliktelser som selskapseier. Ofte tar gründere og bedriftseiere avgjørelser uten full forståelse av konsekvensene, eller de fokuserer for mye på kortsiktige mål.

Du har kanskje båret på en idé om et nytt produkt eller en innovativ forretningsmodell en stund. Så tar du endelig beslutningen om å realisere drømmen. Noen har omfattende erfaring med å starte opp nye bedrifter, mens andre er helt nye i gamet. Uansett, hvor begynner man, og hvordan skyter man fart på virksomheten?

En klassisk felle​

En vanlig utfordring for gründere er at den øverste lederen i et oppstartsselskap ofte påtar seg rollen som en «tusenkunstner», som både utvikler selskapets idé og håndterer administrative oppgaver som regnskap, likviditet, offentlig rapportering, og lønnsutbetalinger.

Dette fører ofte til lengre arbeidsdager, som kan gå på bekostning av den nødvendige konsentrasjonen om kjerneaktivitetene som er avgjørende for å sikre bedriftens suksess og vekst.

Konsekvensene av feil valg kan ofte være kostbare

Mange gründere står overfor utfordringen med begrenset erfaring når de skal etablere et selskap og realisere en idé. I de tidlige stadiene av prosessen tar gründeren ofte beslutninger uten full oversikt over alle alternativene, og mangler innsikt i de langsiktige konsekvensene av disse valgene.

Senere i selskapets utvikling kan man måtte håndtere konsekvensene av disse avgjørelsene, noe som potensielt kan være både dyrt og begrensende for videre vekst.

Skreddersydd rådgivning for din suksess

PRE Solutions tilbyr et mangfold av tjenester innen bedriftsetablering, skreddersydd til din virksomhets spesifikke behov og krav. Ved å ta hensyn til dine preferanser og målsettinger, samarbeider vi for å oppnå ønsket resultat.

Trenger du veiledning eller tips, er våre ansatte alltid klare til å hjelpe med sin omfattende kunnskap og oppdatert informasjon om lover og regler knyttet til bedriftsetablering.

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt.

Legg igjen informasjon,
så tar vi kontakt.


Systempartnere