Har du optimale «record to report»-prosesser?

Som autorisert regnskapsførerselskap tilbyr vi regnskap- og lønnstjenester, årsoppgjør og rådgiving til våre kunder. Vi har lang erfaring med regnskapsproduksjon og lønnsproduksjon. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og effektivisere arbeidsprosesser for å utnytte tilgjengelige digitale løsninger på en best mulig måte.

Verdien i et godt regnskap ligger i å hente ut god styringsinformasjon. PRE bistår med individuell utarbeidelse av rapporter ved bruk av moderne rapporteringsverktøy.

Vi vil gjerne høre fra deg
Vi vil gjerne
høre fra deg

Trenger du hjelp
til å forbedre økonomistyring?

Trenger du hjelp til å forbedre økonomistyring?

Ta kontakt i dag

Systempartnere